Ιστορικά Στοιχεία

  Η Γάτα Νορβηγικού Δάσους τριγύριζε στην Σκανδιναβική χερσόνησο για αιώνες. Ήταν παρούσα σε Νορβηγικά παραδοσιακά παραμύθια και διάφορους μύθους.Σε έναν απο αυτούς λέγεται ότι οι γάτες του δάσους έσερναν το άρμα της θεάς Φρέγια (προστάτιδα της γονιμότητας), οι οποίες ήταν δώρο του συζύγου της Θορ.Σε έναν άλλο μύθο εικάζεται ότι ήταν νεράιδες που μεταμορφώνονταν σε γάτες για να μην προδοθεί η πραγματική τους φύση στους ανθρώπους. Άλλος μύθος λέει ότι φυλούσαν το πολυτιμότερο αγαθό της εποχής, το φρέσκο βούτυρο στα σπίτια απο τα τρωκτικά με αντάλλαγμα το φαγητό.Επίσης εικάζεται ότι στο παραμύθι του Παπουτσωμένου Γάτου, ο γάτος ήταν Νορβηγικού Δάσους! Άλλος μύθος λέει ότι συνόδευαν τα καράβια τον Βίκινγκ και τα καθάριζαν απο τα τρωκτικά! Πιθανολογείται ότι ο Leif Erickson ( Σκανδιναβός θαλασσοπόρος,που έφθασε στην Αμερική πριν απο τον Κολόμβο, σύμφωνα με την Σκανδιναβική ιστορία) και οι σύντροφοί του άφησαν καποιες γάτες στην Βόρεια Αμερική κατά λάθος. Ίσως αυτές οι γάτες να είναι οι πρόγονοι των σημερινών, ημιμακρύτριχων φυλών που συναντούμε σε περιοχές της Νορμανδίας και της Αμερικής.Το 1938 το Norak,club στην Νορβηγία, εξέδωσε το πρώτο εγγεγραμένο Pedigree γάτας Νορβηγικού Δάσους.Κατά την διάρκεια του Β Παγκοσμίου πολέμου κινδύνευσαν με εξαφάνιση! Έτσι, στις επόμενες δεκαετίες και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του 1970 ξεκίνησαν προσπάθειες διάσωσης της φυλής , εκτρέφοντας αρχικά γάτες με καταγεγραμμένο γενεαλογικό δένδρο, με άγριες γάτες που ζούσαν στα σκανδιναβικά δάση, ώστε να διευρυνθεί η γενετική βάση της φυλής, χωρίς να χάσει τα φυσικά χαρακτηριστικά της. Μια και πρόκειται για γηγενή πληθυσμό γατών και όχι για κάποια κατασκευασμένη φυλή μέσω επιλεκτικής εκτροφής,οι γάτες αυτές δεν βαρύνονται απο τα συνηθισμένα κληρονομικά προβλήματα υγείας των περισσοτέρων φυλών. Το 1976 παρουσιάστηκε το πρώτο γατί Νορβηγικού Δάσους σε έκθεση σην Δανία.Το 1977 φθάνει το πρώτο γατί στην Ολλανδία.Το 1991 έχουμε το  πρώτο Νορβηγικού Δάσους σαν World Winner. Το 1992 φθάνει το πρώτο Νορβηγικού Δασους στην Πολωνία.

  

                                                                        Μορφολογικά Χαρακτηριστηκά

 Είναι απο τις δύο ποιό μεγαλόσωμες φυλές , με τα αρσενικά να φθάνουν τα 6.5 εως 10 κιλά και τα θηλυκά απο τα 5.5 εως τα 8 κιλά. Η ανάπτυξή τους συμπληρώνεται στα 4 χρόνια περίπου. Το κεφάλι της σχηματίζει ισόπλευρο τρίγωνο  με το προφίλ να είναι ίσιο και αρκετά μακρύ.Το σαγόνι πρέπει να είναι δυνατό και σε κάθετη ευθεία με την μύτη. Τα αυτιά πρέπει να είναι φαρδιά στην βάση , όχι πάρα πολύ μεγάλα , όχι πολύ όρθια αλλά κάπως πλάγια και να καταλήγουν σε μικρές τούφες. Τα μάτια πρέπει να είναι μεγάλα και αμυγδαλωτά.Έχουν μυώδες σώμα , μακρύ με πόδια μεσαίου μεγέθους και μακριά φουντωτή ουρά τόσο ώστε να ακουμπά στην βάση του σβέρκου.Το χειμώνα έχει πλούσιο και μακρύ τρίχωμα με κοντό υπόστρωμα εσωτερικά για να τις προστατεύει απο το κρύο και το νερό .    Επίσης το καλοκαίρι το υπόστρωμα λειτουργεί σαν "κλιματισμός".Χρειάζεται βούρτσισμα μια φορά την εβδομάδα.

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Draws by Fabiana Costa

                                                                                                Χαρακτήρας

 Λατρεύουν την συντροφιά τον ανθρώπων μιας και μας θεωρούν  "αγέλη τους". Για το λόγο αυτό μην ξαφνιαστείτε αν απευθύνουν τον λόγο με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και στις άλλες γάτες ή περιμένουν απο εσάς να παίξετε η συμπεριφερθείτε σαν γάτα. Πάντα θα φέρει τα παιχνίδια της πίσω όταν οι ιδιοκτήτες της τους τα πετούν. Είναι πολύ υπομονετικές  και καθόλου αγχώδεις και αποτελούν πολύ καλή συντροφιά για τα παιδιά. Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες συνθήκες χωρίς να γίνεται ανήσυχη.Απολαμβάνουν άνετα την συντροφιά τον άλλων ζώων .

 

                                                                                            Ηistorical Datas

 Norwegian Forest Cat lingered on the Scandinavian peninsula for centuries. It was present in Norwegian traditional fairytales and various myths. In one of them it is said that the woods of the forest harvested the chariot of the goddess Fregeia (protector of fertility), which was the gift of Thor's conter. Another legend is supposed to be fairies that were transformed into cats in order not to betray their true nature to the people. Another legend says that they kept the most precious good of the time, the fresh butter in the houses by the food changers. It is also speculated that in the story of  Puss in Boots cat was a Norwegian Forest! Another legend says that Viking ships were accompanied and cleaned by rodents! It is believed that Leif Erickson (Scandinavian seafarer, arrived in America first by Columbus, according to Scandinavian history) and his companions left some cats in North America by mistake. Perhaps these cats are the ancestors of today's semi-crayfish breeds that we encounter in Normandy and America.In 1938 Norak, a club in Norway, issued the first registered pedigree of the Norwegian Forest Cat.During the Second World War they were in danger of extinction ! So in the following decades, and in particular during the 1970s, breed rescue efforts began, rearing cats with a registered wild cat family living in the Scandinavian forests to expand the genetic basis of the breed without losing its physical characteristics . The Norwegian forest cat is indigenous  cats and not a breed built through selective breeding. These cats are not burdened with the most common tribal hereditary health problems. In 1976 it presented the first Norwegian Forest cat at a show in Denmark.In 1977 it reached the first cat in the Netherlands. In 1991 we have the first Norwegian Forest as World Winner. In 1992 it reached the first Norwegian Forest in Poland.

                                                                              Morfological Characteristics 

  It is one of the two largest breeds with males reaching between 6.5 and 10 kilos and females from 5.5 to 8 kilos. Their growth is completed in about 4 years.

 Ιts head forms an equilateral triangle with the profile straight and long enough. The jaw must be possible and in vertical straight with the nose. The ears must be wide on the base, not too large, not too upright but somewhat oblique, and they end up in small tufts. The eyes must be large and almond-shaped.

  They have a muscular body, long with medium-sized legs and a long tufted tail so that it rests on the base of the neck.In winter, it has a rich and long coat with a short substrate inside to protect it from cold and water. Also, the substrate works well as "air conditioning". It needs brushing once a week.

          Draws by Fabiana Costa                                                                                 

                                                                                                Character

 They love the company of the people for this reason they think that we are in their herd.For this reason do not be surprise if they are going to speak to you like the same way they are doing with the other carts or they are waiting to play with you or to behavior like a cat.Always they return their games back to their owners,when the owner plays with them.They have a lot of patient, they are not stress and they are a very very good and a nice company for the children.Easily adapts to various conditions without becoming restless.They enjoy very easy the company of other animals.